Object structure

Creator:

Piontek, Marlena ; Bednar, Katarzyna

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

"Aspergillus niger" van Tieghem as toxic and allergenic mould in dwelling buildings after floods = "Aspergillus niger" van Tieghem jako toksyczny i alergogenny grzyb pleśniowy w obiektach budowlanych po powodziach

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 15 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; moulds ; housing buildings ; flood bank ; grzyby pleśniowe ; budownictwo mieszkaniowe ; powódź

Abstract_pl:

W ostatnich latach na obszarze Europy i Polski problem z występowaniem grzybów pleśniowych w budynkach mieszkalnych stał się bardzo ważny i szeroko omawiany. Nie tylko ze względu na występowanie grzybów pleśniowych w zawilgoconych budynkach, ale także w budynkach uszkodzonych na skutek takich katastrof jak powódź. Na terenie województwa Lubuskiego oznaczono 76 gatunków grzybów pleśniowych pochodzących z obiektów budowlanych, w tym także z budynków popowodziowych. ; Spośród oznaczonych gatunków grzybów pleśniowych, 10 z nich występuje w budownictwie z największą frekwencją. Wśród tych 10 gatunków sześć z nich powoduje alergie. W kolejności od najbardziej alergogennych gatunków są to: Penicillium chrysogenum, Aspergillus niger, Cladosporium herbarum, Aspergillus versicolor, Alternaria alternata, Aspergillus flavus. Do przeprowadzenia testów biotoksykologicznych zostały wybrane cztery gatunki grzybów pleśniowych: trzy należące do rodzaju Aspergillus i jeden należący do rodzaju Cladosporium. ; Testy bioindykacyjne przeprowadzono przy użyciu wypławków Dugesia tigrina Girard. Wszystkie biotesty dały pozytywne rezultaty. Stwarza to podwójne (toksykologiczne i alergogenne) niebezpieczeństwo dla mieszkańców zainfekowanych pomieszczeń. W budynkach popowodziowych zagrożenie toksykologiczne i alergogenne wzrasta ze względu na występowanie większej ilości gatunków grzybów pleśniowych. ; W przeprowadzonych testach najbardziej toksyczny okazał się Aspergillus niger i Aspergillus versicolor. Najmniejszą wartość LC 50 wykazał Cladosporium herbarum, co jest dobrą wiadomością dla mieszkańców zainfekowanych pomieszczeń, ponieważ grzyb ten występuje w obiektach budowlanych z wysoką frekwencją 5.

Abstract:

In last years problems of moulds in dwelling buildings becomes very important and vide broached in Europe and Poland territory. It?s not only for moulds in dampness buildings, but also as effect such disasters like floods. 76 species of moulds were detected on walls in dwellings therein from buildings after floods in the Lubuskie Province of which ten are the most common ones. Among those ten moulds, there are six species that, in the order of the most common allergens, cause an inflammatory condi-tion, namely: Penicillium chrysogenum, Aspergillus niger, Cladosporium herbarum, Aspergillus versicolor, Alternaria alternata, Aspergillus flavus. ; Four of them were selected for biotoxicological tests: three belong-ing to the class of Aspergillus and one belonging to the class of Cladosporium (Table 1). The method of the bioindicating test applying Dugesia tigrina Girard (Plathelminthes, Turbellaria, Tricladida; Paludicola) was used to determine the toxicity of the selected moulds. All biotests gave a positive result. It means that moulds synthesise toxins that increase the danger for the inhabitants of the infected buildings (both toxicological and allergic danger). ; Toxicological and allergenic danger increase in dwelling buildings after floods on account of much more species of moulds. The species that proved to be the most toxic ones were Aspergillus niger and Aspergillus versicolor, whose severe toxicological values LC 50 were very similar. ; On the other hand, A. niger is a species of mould that may appear in infected space along with mites (Acarina) increasing the number of allergens in the housing environment. In the performed tests, the Cladosporium herbarum proved to be the least toxic species of mould, what is good news for the inhabitants of the infected buildings, since the fungus in question is very common in housing con-struction, its frequency value being 5.

Description:

zeszyt 15 ukazał się jako nr 135 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

156-165

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 15

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego