Object structure

Creator:

Jachimko, Barbara

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Ocena zakwaszenia wód zbiorników ?pojezierza antropogenicznego? = Waters acidification of the ?antrophogenic lake district?

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 15 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; zbiorniki acidotroficzne ; potencjał neutralizacji ; pH ; acidotrophic reservoirs ; neutralization potential

Abstract_pl:

W publikacji przedstawiono ocenę zakwaszenia wód zbiorników pojezierza ?antropogenicznego? w oparciu o wartości pH i potencjału redoks oraz potencjału neutralizacji. Wskazano na fakt, że zmiany wartości pH w przydennych warstwach wód zbiorników ?pozostałych? i acidotroficznych nie odpowiadają rzeczywistym zmianom zakwaszenia wody. Wytypowano najbardziej podatne za zakwaszenie zbiorniki w grupie ?pozostałe? oraz zbiorniki acidotroficzne o najbardziej zawansowanym procesie odkwaszenia.

Abstract:

The acidification of waters of ?antrophogenic? lake district reservoirs using pH - value, redox potential and neutralization potential is described. The changes of pH value in bottom layers of waters are opposite to the changes of NP. The most accidified reservoirs in the group ?others? and the most neutralized ones in the group accidified are pointed.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 15 ukazał się jako nr 135 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

122-132

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 15

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego