Object structure

Creator:

Szarugiewicz, Cezary

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Zastosowania bentonitowych materiałów hydroizolacyjnych Cetco Poland sp. z o.o. w budownictwie ziemnym = Implementation of bentonite hydroisolations materials Cetco Poland sp. z .o. in terrestrial buildings

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007)

Abstract:

In Poland economic development created a lot of new problems which doesn?t repay attention until now. Realization of every buildings caused interference in natural environments. In some situations might be interference which caused irreversible harms. It is way mission of modern designer and contractor of construction work is connected innovation solutions with topic of protection surrounding environments. Undoubtedly hydroisolation point is strictly connected with obtained respective technical and uses parameters buildings. Choice the best of hydroisolationes solutions had impacted on comprehensiveness environmental protection.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

404-415

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego