Object

Title: Wybrane właściwości osadów poflotacyjnych ze zbiornika "Konrad" nr 1 w Iwinach z uwzględnieniem ich przydatności do rekultywacji biologicznej = Selected properties of after-flotation wastes from "Konrad" no 1 reservoir in Iwiny with regard to their utility for biological reclamation

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Abstract_pl:

Rekultywacja składowisk odpadów po flotacji rud miedzi jest bardzo trudnym przedsięwzięciem. Odpady poflotacyjne stanowią niekorzystne podłoże do wegetacji większości roślin, o czym świadczy brak zasiedlania tych obiektów przez roślinność nawet kilkadziesiąt lat po wyłączeniu ich z użytkowania. W pracy przedstawiono wybrane właściwości fizyczne, chemiczne i fizyko-chemiczne osadów poflotacyjnych zgromadzonych na terenie zbiornika "Konrad" nr 1 należącego do nieczynnych Zakładów Górniczych KONRAD w Iwinach. W oparciu o przeprowadzone badania podjęto próbę oceny podatności analizowanych osadów na zabiegi rekultywacyjne.

Abstract:

The reclamation of dumping sites of wastes after floatation of copper ores is a very difficult undertaking. The after-flotation wastes are disadvantageous ground for vegetation of the majority of plants, which is attested by the lack of plant settling on these objects ? even tens years after their excluding from exploitation. The selected physical, chemical and physical-chemical proprieties of after-flotation wastes, that were settled in the reservoir Konrad No. 1 ? adherent to the inoperative KONRAD Miner Institution in Iwiny ? were introduced in the paper. On the basis of the research a trial of evaluation of the analysed wastes' susceptibility to reclamation was undertaken.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Format:

application/pdf

Pages:

95-102

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Similar

This page uses 'cookies'. More information