Show structure

Title:

Hydrografia rzeki Lubszy = Hydrography of the Lubsza River

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Creator:

Szymańczyk, Artur

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono hydrografię rzeki Lubszy. Opisano bieg rzeki oraz wszystkich jej dopływów. Przedstawiono miejsca źródeł i ujść, długości poszczególnych cieków, przepływy oraz tereny zlewni. Wyjaśniono kwestie nazwy niektórych cieków.

Abstract:

In article was presented the hydrography of River Lubsza. River Lubsza route and all her tributaries were described. The places of sources and estuaries, length the rivers, flows and grounds drainage basins were presented. Problems of some river names it were explained.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

353-362

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego