Show structure

Title:

Ecotechnology and pollution prevention of environment = Ekotechnologia i ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Creator:

Novik, Gotfrid

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia metodologię teoretycznego podejścia do analizy bezpiecznych dla środowiska technologii i ich parametrow. Rozwój złożonych parametrów w analizie systemu ekotechnologii oparty jest na badaniu konwencjonalnie rozdzielonych części zakładu przemysłowego w ich kolejnych procesach technologicznych, energii, materiałach wyjściowych oraz produkcji i poszukiwaniu optymalnego systemu komunikacji między nimi. Wyniki tych badań umożliwiają uzyskanie kompletnej i ekologicznie bezpiecznej oszczędności zasobów oraz rozwiązanie zapobiegania zanieczyszczeniom przez przemysł w ujęciu ogólnym.

Abstract:

The report presents methodology of theoretical approach in analysis of environmentally safe technologies and their parameters. The development of complex analysis ecotechnology system parameters is based on studies of conventionally separated parts of industrial plant in their sequences in the technological processes and their energy and materials inputs and outputs, searching optimised intersystem communications between them. As a result it is possible to obtain the most appropriate complex and complete ecologically safe resources saving and pollution preventing solution for industrial object in general.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

265-275

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego