Object structure

Creator:

Gawron, Magdalena

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Title:

Walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy Bolesławiec = Natural and landscape values in the Bolesławiec region

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Praca przedstawia walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy Bolesławiec. Uwagę skupiono na osobliwościach przyrodniczych i krajobrazowych tego rejonu, między innymi na obszary proponowane do objęcia ochroną. Zaproponowano wykorzystanie walorów gminy do rozbudowy infrastruktury turystycznej.

Abstract:

The article presents natural and landscape values in the Bolesławiec region. Author proposes chanse development of touristic infrastructure. Natural and landscape values should be protected. The moust important in the process of construction and operation of touristic infrastructure is protection of the environment.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

89-95

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego