Object structure

Creator:

Bobowska, Anna ; Kołodziejczyk, Urszula

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Title:

Die modernisierung der flussdeiche auf der lubusen strecke der Oder = Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na lubuskim odcinku Odry

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Głównym elementem ochrony przeciwpowodziowej lubuskiego odcinka Odry są wały przeciwpowodziowe. Obiekty te chronią przed zalewaniem obszar o powierzchni 12,5 tys. ha, stąd tak ważnym problemem jest ich modernizacja i utrzymanie w jak najlepszym stanie. Artykuł przedstawia zakres prac naprawczych wałów przeciwpowodziowych wykonanych na lubuskim odcinku Odry po powodzi w lipcu 1997 r.

Abstract:

Der Hauptelement des Schutzes gegen Überschwemmungen der lubusen Abschnitt der Oder sind die Flußdeiche. Diese Objekte schützen vor den Überschwemmungen das Gebiet von 12 500 ha. Deswegen ist die Modemisierung und Haltung im besten Zustand so wichtig. Der Artikel stellt Bereich der Modernisierungsarbeiten der Flussdeiche auf der lubusen Strecke der Oder nach der Flut im Juli in 1997 dar.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

45-52

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

ger ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego