Show structure

Title:

Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji źródła ciepła

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 10 (2000)

Creator:

Pawłowska, Izabela

Subject and Keywords:

Uniwersytet Zielonogórski ; Wyższa Szkoła Inżynierska (Zielona Góra) ; środowisko ; inżynieria środowiska ; Politechnika Zielonogórska

Abstract_pl:

Przemiany dokonujące się w Polsce na przełomie ostatnich lat uświadomiły, że znajomość końcowego efektu finansowego każdej inwestycji jest głównym czynnikiem decydującym o realizacji przedsięwzięcia. Koniecznym elementem każdej nowej koncepcji lub modernizowanego projektu jest analiza ekonomiczna, która daje możliwość porównywania różnych technicznie wariantów i wyboru najodpowiedniejszego, zapewniąjącego powodzenie finansowe inwestycji. W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną modernizacji kotłowni węglowej zaopatrującej w ciepło miasto Zawidów.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 10 ukazał się jako nr 124 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2000

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

125-132

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 10

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego