Show structure

Title:

Gleby leśne zielonogórskich lasów komunalnych jako przykład antropogenizacji środowisk wokół-miejskich

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 10 (2000)

Creator:

Greinert, Andrzej

Subject and Keywords:

Uniwersytet Zielonogórski ; Wyższa Szkoła Inżynierska (Zielona Góra) ; środowisko ; inżynieria środowiska ; Politechnika Zielonogórska

Abstract_pl:

Bezpośrednie otoczenie Zielonej Góry odznacza się przewagą gleb bielicowych wśród gleb ekosystemów leśnych. Na mniejszych powierzchniach odnotowuje sięgleby rdzawe i brunatne, a w nisko polożonych enklawach stwierdzane są glebymurszowe i czarne ziemie. ; W obrębie lasów komunalnych obserwowane są obecniezmiany zarówno w profilu glebowym - w kierunku tworzenia się kulturoziemów leśnych, jak też w chemiźmie gleb (wzrost odczytu powierzchniowej warstwy gleb, wzbogacenie w metale ciężkie). Na podstawie badań terenowych stwierdzono w wielu miejscach zaburzenia budowy profilu glebowego. ; Związane jest to z wyrębem drzew oraz formowaniem dróg, alejek itp. wewnątrz kompleksów parkowych, często z wykorzystaniem nawiezionego materiału utwardzającego (gruz, żużel, tłuczeń itd.), zmieniającego zarówno budowę profilu glebowego, jak właściwości gleb. Z racji bliskiego położenia opisywanych terenów względem osiedli mieszkaniowych, powierzchnia gleb jest w dużej mierze wzbogacona w różnorodne substancje i materiały odpadowe.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 10 ukazał się jako nr 124 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2000

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

120-124

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 10

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego