Show structure

Title:

Fizyczne właściwości gleb obszarów rekultywowanych po eksploatacji kruszywa budowlanego w dolinie rzeki Bóbr

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 10 (2000)

Creator:

Drab, Michał ; Greinert, Henryk

Subject and Keywords:

Uniwersytet Zielonogórski ; Wyższa Szkoła Inżynierska (Zielona Góra) ; środowisko ; inżynieria środowiska ; Politechnika Zielonogórska

Abstract_pl:

Znaczne obszary mad użytkowanych rolniczo w dolinie rzeki Bóbr zostały zniszczonew wyniku eksploatacji na wielką skalę kruszywa budowlanego. Po zabiegach rekultywacyjnych, które polegały na zasypaniu wyrobisk kruszywem odpadowym, wyrównaniu ich powierzchni, a następnie rozplantowaniu na tak przygotowanepodłoże 50-200 cm warstwy uprzednio zhałdowanego nadkładu, okazało się że plony roślin uprawnych były bardzo niskie. ; Wykonane badania terenowe i laboratoryjne wykazały, że w toku rekultywacji technicznej nastąpiło nadmierne ubicie gleby w całej, ukształtowanej ze zhałdowanego materiału warstwie. Wyrazem tego stanu są wysokie wartości gęstości objętościowej, przekraczające często 1,8 g/cm3, bardzo niska przepuszczalność wodna i niska porowatość powietrzna. Stan ten nie uległ zmianie w ciągu 12 lat od chwili zakończenia pracrekultywacyjnych.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 10 ukazał się jako nr 124 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2000

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

97-105

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 10

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego