Show structure

Title:

Ładunek elektryczny w układach polimerowo-ceramicznych

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 10 (2000)

Creator:

Jerzyniak, Stefan ; Gąsiorek, Marek

Subject and Keywords:

układy polimerowo-ceramiczne ; ładunek elektryczny

Abstract_pl:

Przy pomocy metody TSC zbadano wpływ ceramik ferroelektrycznych BaTiO3 i PZT zawartych w laminowanych kompozytach polimerowo-ceramicznych na wielkość zgromadzonego ładunku elektrycznego. W/w laminaty wytworzono metodą wylewania z roztworu na wysoce rezystywną folię PET. ; W przypadku laminatów zawierających PZT obserwuje się ciągły wzrost wielkości ładunku depolaryzacyjnego w miarę wzrostu zawartości ceramiki w kompozycie. Wielkość ładunku depolaryzacyjnego w laminatach zawierających BaTiO3 rośnie również wraz z zawartością ceramiki, ale jedynie do momentu gdy zawartość ceramiki w kompozycie osiągnie poziom 40% wag.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 10 ukazał się jako nr 124 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2000

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-14

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 10

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego