Show structure

Title:

Unieszkodliwianie odpadów w warunkach fermentacji beztlenowej z wykorzystaniem tzw. pryzm energetycznych na przykładzie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzewie

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 9 (2000)

Creator:

Chmielewski, Rafał

Subject and Keywords:

Uniwersytet Zielonogórski ; Wyższa Szkoła Inżynierska (Zielona Góra) ; środowisko ; inżynieria środowiska ; Politechnika Zielonogórska

Abstract_pl:

Zakład Unieszkodliwlania Odpadów w Zakurzewie funkcjonuje od marca l997 roku. Pracujący w technologii szwedzkiej firmy SWECO jest drugim, po składowisku w Braniewie, w którym odpady składowane są w tzw. pryzmach energetycznych. Regulowana temperatura i wilgotność pryzm sprzyja intensywnej produkcji metanu będącego efektem beztlenowej fermentacji frakcji organicznej odpadów. ; Powstały metan w procesie spalania przetworzony w energię elektryczną stanowić będzie jedno ze źródeł dochodu składowiska. Atutem technologii pryzm jest wielokrotne wykorzystywanie powierzchni eksploatacyjnej składowiska.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 9 ukazał się jako 122 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2000

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

113-124

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 9

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego