Object structure

Creator:

Greinert, Henryk

Title:

Rekultywacja leśna utworów pokopalnianych w rejonie Łęknicy = The reforestation of the surface mine area in the Łęknica vicinity

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 6 (1996)

Subject and Keywords:

Nysa Łużycka ; geografia ; geologia ; badania

Abstract_pl:

Celem pracy było określenie przyczyn słabych efektów rekultywacji leśnej terenów pogórniczych w okolicy Łęknicy nad Nysą Łużycką. Skałą glebo-twórczą zwałowisk pokopalnianych są piaski mioceńskie, zawierające piryt FeS2. Na skutek utleniania się tego związku powstaje H2SO4, silnie zakwaszający środowisko glebowe. Użyte do jego odkwaszenia duże dawki wapna poprawiły pH, ale siewki sosny rosły słabo. Część z nichw ogóle zginęła mimo zastosowania normalnych, stosowanych w praktyce dawek NPK. ; Przeprowadzone w latach 1986-1989 doświadczenia z dodatkowymi dawkami nawozowymi wykazały, że główną przyczyną słabych efektów rekultywacji na tych terenach był niedostatek przyswajalnego dla roślin azotu. Dawka 100 kg rocznie w postaci azotanu amonu radykalnie poprawiła wzrost sosen i spowodowała bardzo szybkie pokrycie powierzchni gleby w międzyrzędziach roślinnością zielną, dzięki czemu ustała intensywna dotychczas erozja wodna.

Abstract:

The aim of the work was to determine the reason of an unsatisfactory effect of reforestation of a surface mine area in the vivinity of Łęknica on the Nysa Łużycka river. The soil-forming rocks on this area are mainly miocene sands, with piryte, FeS2 admixture. As a consequence of oxidation of this mineral sulphuric acid was formed, what caussed a very strong acidification of the soil. For neutralization of the acidity large amounts of lime (30-90tons/ha) were used. Liming improwed pH of the soil, but the pine seedling growed very bad. Part of them dried up, even by use of NPK fertilizer doses acceptable in forest fertilization praxis. ; The field experiments, provided in the years 1986-1989 have shown, that main cause of the weak effect of reforestarion of the mine dumps was the small amount of plant available nitrogen. Additional doses of l00 kg N/ha/year improved the pine growth considerably and caused a very surface covering between the pine rows by grasses and herbs. The intensive water erosion did not exist any more.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 6 ukazał się jako 114 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

1997

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

91-111

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 6

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego