Object structure

Creator:

Jędrczak, Andrzej

Title:

Skład chemiczny wód powierzchniowych

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 6 (1996)

Subject and Keywords:

Nysa Łużycka ; geografia ; geologia ; badania

Abstract_pl:

W sierpniu 1986 roku pobrano powierzchniowe próby wody z 62 zbiorników zlokalizowanych pomiędzy Tuplicami i Łęknicą oraz kilka prób z potoku Chwaliszówka - największego cieku "pojezierza antropogenicznego". ; W pobranych próbach wody oznaczono 17 wskaźników fizycznochemicznych. Na podstawie odczynu i potencjału redoks wody, wyróżniono dwie grupy zbiorników: acidotroficzne (2,6 - 3,9 pH) i "pozostałe" (5,2 - 7,4 pH). Wody potoku Chwaliszówka, o odczynie wód 3,4 - 4,2 pH zakwalifikowano do grupy acidotroficznej. ; Na podstawie oznaczeń zawartości kationów i anionów, wykorzystując diagramy trójliniowe Pipera, w modyfikacji Minitiona, wody zbiorników grupy acidotroficznej zaliczono do grupy typu siarczanowego magnezowo-wapniowego. W grupie zbiorników "pozostałych" wyróżniono wody siarczanowe magnezowo-wapniowe oraz wody wodorowęglanowemagnezowo-wapniowe. Wody potoku Chwaliszówka zakwalifikowano do typu siarczanowego magnezowo-wapniowego.

Description:

zeszyt 6 ukazał się jako 114 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

1997

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

29-47

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 6

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego