Object structure

Creator:

Piontek, Marlena

Title:

Ocena stopnia toksycznosci wybranych związków chemicznych na podstawie testów z "Daphnia magna Straus"

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 5 (1996)

Subject and Keywords:

toksyczność ; badania ; Daphnia magna Straus

Abstract_pl:

Skorupiak planktonowy rozwielitka Daphnia magna Straus jest organizmem często używanym do badań toksykologicznych. Różne warunki towarzyszące testom (woda, temperatura, zmienna kondycja populacji) utrudniają porównanie opublikowanych rezultatów. W pracy przedstawiono wyniki badań 28 substancji chemicznych organicznych i nieorganicznych. Testy wykonano w warunkach umożliwiających powtarzalność badań: preparowana woda do rozcieńczeń, sprawdzający test kondycyjny, użycie osobników 3 dniowych i stałe warunki laboratoryjne. Zastosowana metoda stwarza możliwość wykonania badań w różnym czasie i porównania wyników, co stanowi podstawową wartość pracy.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 5 ukazał się jako 111 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

1997

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

49-59

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 5

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego