Object structure

Title:

Określenie efektywnych parametrów procesu płukania filtrów pośpiesznych

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 4 (1988)

Creator:

Hrynkiewicz, Zbigniew

Subject and Keywords:

inżynieria środowiska ; filtry pośpieszne

Abstract_pl:

Analiza danych statystycznych pozwala zauważyć, że regularnie - przynajmniej raz w tygodniu - korzysta z Internetu w Polsce 52% osób w wieku 16-74 lata, a największą aktywność przejawiają ludzie młodzie w wieku 16-24 lata - 91% ogółu. Przychód z e-handlu z każdym rokiem wyraźnie wzrasta i nadal przewiduje się jego dynamiczny wzrost. Internet przyczynił się do zmiany zachowań nabywczych konsumentów, ich poznanie może być bardzo ważne w kształtowaniu e-strategii, która może się przyczynić do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. W niniejszym opracowaniu autorka prezentuje wyniki własnych badań ankietowych dotyczących zachowań nabywczych młodych konsumentów, wskazuje również na możliwe ich implikacje.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 4 ukazał się jako 84 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

1988

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-18

Source:

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze Instytut Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 4

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego