Object structure

Creator:

Kołaczkowski, Stanisław T. ; Zgoła, Lidia

Title:

Utlenianie jonu manganawego tlenem powietrza

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 1 (1978)

Subject and Keywords:

jon manganawy ; utlenianie

Abstract_pl:

Przeprowadzono proces utleniania jonów Mn2+ tlenem powietrza przy pH w zakresie 0 ... 12,5. Wyniki badań wykazały, że Mn'' utlenia się już przy pH = 2,2, 50% Mn'' utleniło się przy pH = 7,0, a 100% Mn'' utleniło się po dodaniu NaOH do roztworu MnSO4 w ilości odpowiadającej stechiometrycznie ilości MnSO4, w roztworze roboczym. Może to potwierdzić hipotezę, że utleniaa się nie jon Mn2 lecz Mn''(OH)2.

Abstract:

The proces of Mn2+ oxygenation with air oxygen has been investigated in the pH range form 0,0 to 12,5. The beginning of this process is stated by pH = 2,2, 50% Mn'' is oxydized by pH = 7,0, and 100% by NaOH added in a stoichiometric quantity to full precipitation of Mn(OH)2. This fact can prove the hypothesis, the oxygenation ot Mn'' with air is a topochemical one, namely an oxidation of Mn''(OH)2 and not of the manganese (II) ion - Mn2+.

Description:

zeszyt 1 ukazał się jako nr 51 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski

Date:

1978

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

117-125

Source:

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze Instytut Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 1

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego