Object structure

Creator:

Graczyk, Magdalena ; Kołaczkowski, Stanisław T.

Title:

Aerobowa termofilowa biodegradacja materii organicznej

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 1 (1978)

Subject and Keywords:

materia organiczna ; biodegradacja

Abstract_pl:

Proces aerobowej, termofilowej biodegradacji materii organicznej znany jest od dawna, brak jednak ścisłych danych o jego przebiegu. Z przeglądu literatury wynika, że proces ten uregulowany, mógłby znaleźć szerokie zastosowanie w technice unieszkodliwiania stężonych ścieków i osadów ściekowych.

Abstract:

The aerobic thermophilic method of biodegradation of organic wastes is well known and used sinee very long, but precision is wanting in the knowledge of the course of this process. A reviev of bibliography made in this paper, indicate the possibility of a large employment of this well regulated process, to render harmless the organic matter ot sludge and high concentrated wastewater.

Description:

zeszyt 1 ukazał się jako nr 51 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski

Date:

1978

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

47-56

Source:

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze Instytut Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 1

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego