Show structure

Title:

Real convergence of EU member states - evaluation attempt = Konwergencja realna krajów UE - próba oceny

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Creator:

Grzelak, Aleksander ; Kujaczyńska, Marlena

Subject and Keywords:

konwergencja ; Unia Europejska ; wzrost gospodarczy ; convergence ; UE ; economic growth

Abstract_pl:

Głównym celem artykułu jest weryfikacja hipotezy odnośnie istnienia konwergencji w rozwoju gospodarczym w ramach Unii Europejskiej, co odzwierciedlone jest w zmniejszeniu różnic w poziomie rozwoju gospodarczego krajów członkowskich. Nowe kraje członkowskie rozwijają się szybciej niż kraje należące dotychczas do UE. W świetle zaprezentowanych wyników zbliżenie gospodarcze krajów członkowskich wydaje się nie być procesem jednorodnym. Można więc wstępnie uznać, że miał miejsce postęp w zbliżaniu się do siebie gospodarek UE, zwłaszcza od roku 2007, choć zróżnicowanie między nimi w dalszym ciągu jest znaczne.

Abstract:

The key aim of the article is to verify the hypothesis concerning convergence in the economic development of the EU member states, which is reflected in evening out differences in the economic development level of the EU member states. New member states develop faster than old member states. In the light of the presented results, economic convergence of the member states seems not to be homogenous. Thus, it can be provisionally stated that progress has been recorded as regards convergence of the member states economies, in particular since 2007, although it needs to be emphasised that differences between them are still significant.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0028

Pages:

393-404

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego