Show structure

Title:

Financing of SME using non-recourse factoring - legal, economic and tax aspects = Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w postaci faktoringu pełnego aspekty prawne, ekonomiczne i podatkowe

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Creator:

Czternasty, Waldemar ; Mikołajczak, Paweł

Subject and Keywords:

factoring pełny ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; inwestycje ; źródła finansowania ; zobowiązania ; płynność finansowa ; podatki ; non-recourse factoring ; small and medium enterprises (SME) ; financing sources ; liabilities ; financial liquidity ; taxes

Abstract_pl:

Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw determinuje ograniczony dostęp do kapitału krótkoterminowego, niezbędnego do finansowania ich bieżącej działalności. Finansowym narzędziem umożliwiającym niewielkim podmiotom poprawę płynności finansowej z jednej strony i ograniczenie ryzyka związanego z nieterminowym regulowaniem zobowiązań z drugiej jest faktoring pełny. Zarówno jego konstrukcja w kontekście przepisów prawnych, podatkowych i finansowych, jak i procedura jego przyznawania przez instytucje finansowe sprawiają, iż instrument ten cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorstw w Polsce.

Abstract:

Specific character of SME determines a limited access to short-term capital which is essential for running the business. A financial tool which on one hand enables small entities to improve their financial liquidity and, on the other, to limit the risk connected to delays in settling the receivables, is non-recourse factoring. Both, its construction in the legal, tax and financial context, as well as the procedure of granting it by financial institutions make this instrument gain more and more popularity among the companies in Poland.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0025

Pages:

358-370

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego