Object structure

Contributor:

Górski, Adam - fot. ; Karp, Paweł - fot.

Title:

Sycowice (kościół Narodzenia NMP) - dzwon (datowanie 1768 r.)

Subject and Keywords:

Dzwony - Zielona Góra (okręg) - do 20 w. ; inskrypcja ; dzwon spiżowy ; Sycowice

Description:

Dzwon. Spiż. Średnica: 56 cm. Wysokość: 55 cm, korona: 9,5 cm. Korona złożona z sześciu kabłąków. Na szyi fryz z uskrzydlonymi główkami aniołków, półwałek i fryz roślinny. ; Na obu stronach płaszcza inskrypcje (A) i (B) oraz plakieta z herbem. W dolnej części płaszcza pojedynczy półwałek. Język niemiecki. Kapitała. Wysokość liter: 2 - 3 cm. ; <br><br>A) PS(ALM) 148. V(ERS) 12.13. / IVNGLINGE VND IVNGFRAVEN / ALTE MIT DEN IVNGE, SOLLEN / LOBEN DEN NAMEN DES HERRN / DENN SEIN NAME ALLEIN IST / HOCH, SEIN LOB GEHET SO WEIT / HIMMEL VND ERDE IST. / H(ER)R CARL HEINRICH GROSSMANN. / PASTOR ORDIN(ARIUS) DER KIRCHEN ZV / LEIKERSDORF VND CREMERSBORN. / GEGOSSEN VON FRIEDRICH KOERNERN, / IN FREYSTADT / DEN. 16. MAERTZ AN(N)O 1768. (Tłum.: Psalm 148 wers 12 i 13: młodzieńcy, a także dziewice, starcy wraz z młodzieżą 13 niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego góruje nad ziemią i niebem. Pan Carl Heinrich Grossmann, pastor ordynariusz kościoła w Sycowicach. Odlany przez Friedricha Koernera w Kożuchowie dnia 16 marca 1768 r.) ; <br>B) DIE GEGENWAERTIG IM RVHM VND / SEEGEN STEHENDE HOCHWOLG(EBOHRNE) / HERREN KIRCHEN PATRONEN / DIESER KIRCHE ZV LEIKERSDORF SIND / H(ER)R CARL LVDEWIG VON / TIELCKAV VND HOCHKIRCHE / KOENIGL(ICH) PREVS(ENS) KRIEGESR(ATH) / BEY DER OBER RECHEN KAMMER / ZV BERLIN, VND, / H(ER)R IOHANN CARL CHRISTIAN / VON TIELCKAV VND HOCHKIRCH / BEIDERSEITS / ERB- LEHN- VND GERICHTS HERREN / VON LEIKERSDORF VND STEINBACH. (Tłum.: Współcześnie w spokoju i błogosławieństwie pełniący funkcje patronów tego kościoła w Sycowicach są panowie Carl Ludwig von Tielckau und Hochkirch, członek rady wojennej Królestwa Pruskiego przy głównej kamerze w Berlinie i pan Johann Carl Christian von Tielckau und Hochkirch, właściciel ziemski, lenny i sądowy Sycowic i Podłej Góry.)

Comment:

Corpus inscriptionum Poloniae, T. X: Inskrypcje województwa lubuskiego, pod red. J. Zdrenki, Z. 5: powiat zielonogórski, zebrali i opracowali A. Górski, P. Karp, Toruń 2012, nr 236.

Date:

datowanie - 1768

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Karp, Paweł ; Górski, Adam