Object structure

Contributor:

Górski, Adam - fot. ; Karp, Paweł - fot.

Title:

Klenica (kościół Nawiedzenia NMP) - dzwon (datowanie 1685 r.)

Subject and Keywords:

Klenica ; Dzwony - Zielona Góra (okręg) - do 20 w. ; inskrypcja ; dzwon spiżowy

Description:

Dzwon. Spiż. Średnica: 66 cm, wysokość: 56 cm. Korona złożona z sześciu kabłąków. Inskrypcja (A) na szyi wydzielona podwójnymi półwałkami. ; Na płaszczu umieszczone przeciwlegle inskrypcje (B) i późniejsza (C). Przerywniki w formie punktów. W dolnej części płaszcza trzy półwałki. Język niemiecki i łaciński Majuskuła humanistyczna. ; <br><br>A) SIGMVND GÖTZ GOSS MICH IN BRESLAW ANNO 1685 (Tłum.: Sigmund Götz odlał mnie we Wrocławiu roku 1685) ; <br>B) COLLATORES * / GEORGE ABRAHAM VON LANGNAW * / SIEGMVNDT FRIEDRICH VON THADER * / PASTOR * / VALENTIN MAGIRVS * (Tłum.: Kolatorowie George Abraham von Langnaw, Siegmund Friedrich von Thader, pastor Valentin Magirus) ; <br>C) S(ANC)T(A) HEDWIGS O(RA) P(RO) N(OBIS) / 1923 (Tłum.: ). Święta Jadwigo módl się za nas / 1923) ; <br><br>Opis dzwonu znany tylko z dokumentacji Deutsches Glockenarchiv. Fragment 1923 w inskrypcji (C) może sugerować, że dzwon był wówczas naprawiany, lub jest to zwykły błąd w zapisie.

Comment:

Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze, sygn. 9/23/60B; Corpus inscriptionum Poloniae, T. X: Inskrypcje województwa lubuskiego, pod red. J. Zdrenki, Z. 5: powiat zielonogórski, zebrali i opracowali A. Górski, P. Karp, Toruń 2012, nr 126.

Date:

datowanie - 1685

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat ; ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Karp, Paweł ; Górski, Adam