Title:

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Creator:

Sieńko, Marcin

Subject and Keywords:

Znaniecki, Florian (1882-1958) ; filozofia kultury ; filozofia

Abstract_pl:

Celem niniejszej rozprawy jest próba zrekonstruowania zmiennych losów prac Floriana Znanieckiego nad systemem filozoficznym. Pragnę przedstawić główne elementy wznoszonej we wczesnych pismach konstrukcji, która rychło z rozważań o wartościach przeobraziła się w zwarty system filozofii kultury. Choć z czasem przestał on być rozwijany, jego odległe echa można odnaleźć w późniejszych pismach, których ambicją było stworzenie nauk o wiedzy i kulturze. Pozwala to postawić tezę, że w budowanym mozolnie przez sześćdziesiąt lat dorobku Znanieckiego można odkryć wyraźną linię twórczości zmierzającej do jedynego celu ? stworzenia absolutnego systemu filozofii kultury. ; Dla jasności wywodu niniejsza rozprawa podzielona została na dwie części.Wpierwszej z nich referuję najistotniejsze tezy, zawarte w wybranych pismach Znanieckiego.Własne interpretacje ograniczam tam do niezbędnego minimum, zamiast tego próbuję jak najwierniej przedstawić kluczowe twierdzenia samego filozofa. ; Rozważania dotyczące nauk o kulturze zamykają część pierwszą rozprawy, w której prezentuję wybrane koncepcje Znanieckiego ? te, które wydają się szczególnie istotne dla rozważań o kulturze. Należy jednak podkreślić, że o znaczeniu jego dorobku filozoficznego decyduje nie tylko to, co zbudował, lecz także to, czego stworzyć nie zdążył. Wiele myśli i idei pozostało tylko w ogólnych zarysach, jednakże cała jego twórczość jest jak drogowskaz, pokazujący dokąd zmierzał. Kolejne rozdziały będą próbą rekonstrukcji tych zamiarów.

Description:

promotor: prof. dr hab. Jan Kurowicki, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii ; recenzenci: dr hab. Andrzej Sławomir Papuziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny, dr hab. Witold Piotr Tulibacki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii

Date:

2005

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

text/html ; application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego