Title:

Analiza wpływu algorytmów sterowaniana wybrane właściwości impulsowych sterowników prądu przemiennego

Creator:

Kasperek, Radosław

Subject and Keywords:

algorytm sterowania ; sterownik prądu przemiennego ; napięcie przemienne

Abstract_pl:

Celem pracy była analiza oraz symulacyjne badania porównawcze wpływu zmodyfikowanych algorytmów sterowania na właściwości energetyczne impulsowych sterowników prądu przemiennego. Zakres pracy obejmuje: analizę stanu aktualnego oraz opis właściwości impulsowych SPP; opracowanie metod poprawy wskaźników jakości przekształcenia przez eliminację czasu martwego; implementację metod eliminacji składowych nieaktywnych napięć (prądu) obciążenia - głównie składowej kolejności faz; analizę zaburzeń elektromagnetycznych o charakterze przewodzonym generowanych przez ISPP; zastosowanie algorytmów niedeterministycznych w sterowaniu ISPP; badania eksperymentalne modelu laboratoryjnego trójfazowego impulsowego sterowania prądu przemiennego.

Abstract:

Goals of the thesis were analisys and comparative simulation tests of influence of modified control algorithms on energetic properties of the pulse AC line conditioners(ACLC). Scope of the thesis: analisys of current state and description of ACLC properties; development of energetic properties of PACLC by dead time elimination, inactive components of load voltage (current) elimination, implementation of random PWM techniques; analysis of EMI, laboratory tests of the model.

Description:

promotor: prof. dr hab. inż. Igor Koroteyev, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Elektrycznej ; recenzenci: prof. dr hab. inż. Leszek Frąckowiak, Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki Przemysłowej, dr hab.inż. Edward Greczko, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Elektroniki

Date:

2004

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

text/html ; image/x.djvu

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego