Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Gościkowo-Paradyż (kościół klasztorny) - dzwon (datowanie 1780)

Subject and Keywords:

inskrypcja ; dzwon ; siedzisko dzwonne ; jarzmo ; dzwon spiżowy ; korona ; Kalliefe, Erdmann (ludwisarz) ; Gościkowo - Paradyż (pow. świebodziński)

Description:

Kohte wymienia dzwon z 1780 roku, który ma średnicę 65 cm (?), nadto nadmienia, że dzwon z tego roku został przekazany do kościoła w Koźminku i następnie opisuje ten instrument przy miejscowości Koźminek, podając dzwon o średnicy ? 70 cm z napisem: Me fecit Erdmann Kallieffe Lessnae anno 1780. Dane podane przez J. Kohte są sprzeczne z odnalezionymi archiwaliami (1). ; Dzwon zdobiony. W górnej części dwa podwójne rzędy półwałków, między którymi pole o wys. 3 cm z tekstem (A). Powyżej i poniżej zdobienia akantoidalne. Na płaszczu plakieta reliefowa o ? 9 cm otoczona wydatną promienistą glorią, wewnątrz której pole z inskrypcją (B). W dolnej części trzy półwałki, poniżej których na kryzie pole o wys. 4,5 cm z tekstem (C). Wyszczerbienia krawędzi. Średnica 116 cm, wysokość bez korony 91 cm. ; Dzwon spiżowy (Maria) w wieży kościelnej zawieszony na drewnianym jarzmie osadzonym w drewnianym siedzisku dzwonnym (elementy konstrukcyjne zachowane). Korona z sześciu kabłąków z kluczem bez zdobień, wys. 27 cm. ; Język łaciński, początnik w formie dłoni z palcem wskazującym, kapitała, wys liter: ok. 1,5-2 cm (A, C), ok. 5,5 cm (B).Tekst wg karty w DGa.<br>,br>A) VIRGO CONCEPI PEPERI QUO QUE VIRGO TONANTEM EXGENERE ESSE MEO NOMINE PRODO DEUM ANNO 1780<br>B) MARIA (a)<br>C) ME FECIT ERDMANN KALLIEFFE LESNA ANNO 1780 (Tłum.: Dziewica poczęła i porodziła i dlatego rozgłaszam swoim imieniem dzwoniąc, że dziewica wydała na świat gromowładnego Boga (A). Wykonał mnie Erdmann Kallieffe w Lesznie 1780 roku (C)).<br><br>

Comment:

1) Kohte, s. 109, 124; DGa, nr sygn.: 7/29/171C. ; a) Tekst w typowej enklawie.

Date:

datowanie - 1780

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat

Rights:

Tureczek, Marceli ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego