Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Ojerzyce (kościół filialny) - dzown (datowanie 1718 (1910) r.)

Subject and Keywords:

inskrypcja ; dzwon ; półwałek ; jarzmo ; dzwon spiżowy ; korona ; Ojerzyce (pow. świebodziński)

Description:

Przyjmując treść napisu, należy sądzić, że kościół tutejszy pozostawał w tym czasie w rękach katolickich, choć tenże schematyzm wskazuje, że w parafii katolików jest 15, zaś protestantów 679! Dzwon, który obecnie wisi w Ojerzycach jest wierną kopią obiektu z 1718 roku. Stary dzwon został przelany w 1910 roku przez szczecińską spółkę C. Vos & Sohn (3). ; Znane są jego zaginione instrumenty z Wysokiej (lata 1712-1719) oraz z Wyszanowa (także nieprecyzyjna chronologia) - obie miejscowości koło Międzyrzecza (4). ; Warsztat ludwisarski Krystiana See funkcjonował w Krośnie Odrzańskim w latach 1712-1719, w latach 1720-1724 w Berlinie oraz w latach 1725-1750 w Magdeburgu, gdzie zmarł wykonawca dzwonu z Ojerzyc. Jego instrumenty znane są głównie z terenu Brandenburgii, okolic Krosna Odrzańskiego, Zielonej Góry, m. in.: Radnicy (1717), Trzebiechowa (1718), Lipna (1719), Rybakowa (1722), Racławca i Koła w okolicach Lubska i Żar (1722), Bobrowic (1722). Ludwisarz wykonywał także dzwony dla odbiorców z przygranicznych terenów Rzeczpospolitej. ; Niejasny jest skrót nazwiska z inskrypcji (A) oraz skróty z inskrypcji (B), utrudniające tłumaczenie. Tekst wskazuje, że dzwon jest związany z miejscowością o charakterze katolickim. Wg schematyzmu z lat 1724-1738 kościół w Ojerzycach jest katolickim. ; Język łaciński, kopia kapitały z wersalikami, wys. liter: 1,8-2,3 cm (A), 2-2,5 cm (B), 0,6 cm (C), 2-2,3 cm (D). <br><br>A) A(D) M(AIOREM) D(EI) G(LORIAM) H(ONORAEM) B(EATAE) V(IRGINAE) M(ARIAE) ET (a) O(RDINIS) S(ANCTI)S(SIMII) P(RO) TEMPORE P(ATRAE) CASPARO F(RIDERICO) SCHU(...) CAT(HOLICAE) SUM(MAE) EC(CLESIAE) DOM(INI) A(NN)O 1718: REFUSA SUM<br>B) ECCE CRUCEM DOMINI FUGITE PARTES AD WR:<br>C) I(HESUS) N(AZARENUS) R(EX) I(UDAEORUM) (1)<br>D) SOLI DEO GLORIA IN CROSSEN (2) CHRYSTIAN SEE ME FECIT (Tłum.: Na większa chwałę Boga, ku czci błogosławionej Marii Dziewicy i wszystkich świętych za czasów ojca Kacpra Fryderyka Schu(...) pana najznaczniejszego kościoła katolickiego w roku 1718 zostałem odlany (A). Oto Krzyż Pański (...) (B). Jezus z Nazaretu król żydowski (C). Bogu niechaj będzie cześć i chwała w Krośnie (Odrzańskim) Christian See mnie wykonał (D).<br><br>Treść inskrypcji nie jest do końca rozpoznana. ; Dzwon spiżowy zawieszony na stalowym jarzmie osadzonym w drewnianej konstrukcji dzwonnej. Korona z czterech kabłąków, prosta wys. 16 cm. Dzwon zdobiony, w górnej części półwałki pomiędzy którymi pole z tekstem (A). Ponad półwałkami perełkowanie. Powyżej bogate zdobienia akantoidalne, tak też poniżej, gdzie między elementami roślinnymi motyw Chrystusa Emmanuela. Na płaszczu scena Ukrzyżowania pola z tekstem (C) oraz (B) wokół plakiety. W dolnej części pole z tekstem (D). Krawędzie wyszczerbione, brak śladów zmiany osi bicia serca. Średnica 88 cm, wysokość bez korony 68 cm. Wys. pól inskrypcyjnych: 2,8 cm (A), wokół krzyża (B), 2,5 cm (C), 2,5 cm (D).

Comment:

a) Litery w zmniejszonym module. ; 3) Na temat szczecińskiej spółki i innych ludwisarzy szczecińskich zob. Eichler, s. 11-30; Wolff, s. 137. ; 1) Ewangelia św. Jana 19,19. ; 2) Krosno Odrzańskie, pow. loco. ; 4) Schmidt, s. 90, Wolff, s. 176-177; Tureczek, s. 96, 147; Pater, s. 104.

Date:

datowanie - 1718

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat

Rights:

Tureczek, Marceli ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego