Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Jemiołów (kościół filialny) - dzwon (datowanie 1683 r.)

Subject and Keywords:

inskrypcja ; dzwon ; siedzisko dzwonne ; jarzmo ; dzwon spiżowy ; Heintze, Martin (ludwisarz) ; Jemiołów (pow. świebodziński)

Description:

Okoliczności fundacji dzwonu oraz fundatorzy pozostają nieznani. W 1869 roku omawiany dzwon został przetopiony w odlewni Gruhl w Kleinwelce. Marcin Heintze był przedstawicielem brandenburskiej rodziny ludwisarskiej działającej w latach ok. 1619-1778. Rodzina odlała dużą ilość dzwonów w XVII i XVIII wieku na terenie Brandenburgii. Marcin - Michał Marcin Heintze był drugim synem Chrystiana Heintze - Ratsgie?ers in Spandau - działającego w latach 1619-1651. ; Inskrypcja w języku niemieckim z elementem łacińskim, pismo humanistyczne. Tekst wg Kubacha.:<br><br>Gos mich Martin Heintze in Berlin anno 1683 (Tłum.: Odlał mnie Marcin Heintze w Berlinie w 1683 roku).<br><br> ; Dzwon spiżowy zawieszony na drewnianym jarzmie, osadzonym w drewnianym siedzisku dzwonnym (elementy konstrukcyjne zachowane). Na szyi fryz kwiatowy? Średnica 94 cm. ; Rodzina działała także w Lipsku. Zmarł w 1698 roku. Wyczerpujący wykaz wyrobów rodziny Heintze, w tym Marcina Heintze, który wykonał kilkadziesiąt dzwonów na terenie Brandenburgii, a także historię rodziny, zamieszcza Schmid oraz Wolff (1). ; Po śmierci ojca wraz ze starszym bratem do roku 1673 prowadził odlewnię ojca, wcześniej do roku 1669 przebywał w Parleberg. Następnie do roku 1692 działał w Berlinie. Marcin był także inspektorem odlewni królewskich w Berlinie. Miał co najmniej dwóch synów, którzy także zajmowali się odlewaniem dzwonów.

Comment:

1) Schmid, s. 118-127; Wolff, s. 158-159.

Date:

datowanie - 1683

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

ger ; lat

Rights:

Tureczek, Marceli ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego