Title:

Reprezentacja wiedzy w diagnostycznym systemie ekspertowym

Creator:

Pieczyński, Andrzej

Subject and Keywords:

doradczy system ekspertowy ; reprezentacja bazy wiedzy ; reguły ; filtry Kalmana ; sieci neuronowe ; zbiory rozmyte ; modelowanie rozmyte ; wydobywanie wiedzy z baz danych ; hurtownie danych ; integracja wiedzy ; advisory expert system ; knowledge base representation ; rules ; Kalman filters ; neural networks ; fuzzy sets ; fuzzy modelling ; knowledge discovery in databases ; data warehouses ; knowledge integration

Abstract_pl:

Praca stanowi próbę syntezy obejmującej całokształt zagadnień związanych z integracją różnych form reprezentacji wiedzy dla potrzeb prowadzenia zadania diagnozowania złozonego procesu przemysłowego. ; Zakłada się, że wiedza będzie reprezentowana w formie symbolicznej i niesymbolicznej. ; Forma symboliczna zawiera wiedzę proceduralną (filtry Kalmana) i deklaratywną (wiedza heurystyczna). ; Reprezentację niesymboliczną przygotowano z wykorzystaniem sztucznej inteligecji: sieci neuronowych, zbiorów rozmytych.

Abstract:

The synthesis of problem consist the integration of different form of knowledge representation for the complex industrial processes dignosis has been discussed. ; The basis of the proposed representation is a using hybrid system with both the symbolic and nonsymbolic knowledge.

Description:

data wszczęcia przewodu: 10.02.2002 ; Uniwersytet Zielonogórski

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Contributor:

Łobos, Tadeusz - recenzent ; Miczulski, Wiesław - recenzent ; Kościelny, Jan Maciej - recenzent

Date:

2003

Resource Type:

rozprawa habilitacyjna ; książka

Format:

image/jpeg ; pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego