Creator:

Fedyczak, Zbigniew

Contributor:

Grzesik, Bogusław - recenzent ; Greczko, Edward - recenzent ; Frąckowiak, Leszek - recenzent

Title:

Impulsowe układy transformujące napięcia przemienne

Subject and Keywords:

prądy zmienne ; przekształtniki ; topologie sterowników matrycowych (SM) prądu przemiennego ; topologie sterowników matrycowo-reaktancyjnych (SMR) prądu przemiennego ; metoda uśrednionych zmiennych stanu ; uśrednianie bieżące ; model uśredniony ; funkcje układowe SM ; właściwości układów z SM lub SMR ; zastosowania układów z SM lub SMR ; AC matrix-controller (MC) topologies ; AC matrix-reactance controller (MRC) topologies ; averaged state space method ; running averaging ; averaged model ; circuit averaged model ; MC and MRC circuit functions ; circuits with MC or MRC properties ; applications of circuits with MC or MRC

Abstract_pl:

Monografia dotyczy impulsowych układów transformujących napięcia przemienne ze sprzężeniem elektrycznym oraz hybrydowym (elektrycznym i elektromagnetycznym). Umożliwiają one zmianę parametrów wielkości fizycznych charakteryzujących energię elektryczną prądu przemiennego (napięcia, prądu oraz mocy obciążenia) bez zmiany częstotliwości harmonicznej podstawowej napięcia. Podobnie jak w przypadku transformowania napięć przemiennych za pomocą transformatora konwencjonalnego.

Abstract:

This monograph deals with PWM AC transforming circuits with electrical and hybrid (electrical and electromagnetic) coupling. There are utilized to change of physical quantity parameters relevant to AC electrical energy (load voltage, current and power) without change of the voltage fundamental harmonic frequency. Similarly, like in case of AC transformation by means of the conventional transformer.

Description:

data uzyskania stopnia: 21.04.2004 ; Uniwersytet Zielonogórski

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2003

Resource Type:

rozprawa habilitacyjna ; książka

Format:

image/jpeg ; pdf

Language:

polski

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego