Wpływ gięcia na charakterystykę in vitro anodowej warstwy wierzchniej
implantowego stopu tytanu Ti6Al4V ELI

Agnieszka Kierzkowska