Zarzadzanie majątkiem obrotowym
w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa

Piotr Szymański