Computational aspects in analysis and synthesis
of repetitive processes
(Aspekty obliczeniowe analizy i syntezy procesów powtarzalnych)

Bartłomiej Sulikowski