Łemkowie na Środkowym Nadodrzu
w latach 1947-1990


Stefan Dudra