Bariery w systemie zatrudniania
osób niepełnosprawnych

Marcin Garbat