Dane o rozprawie doktorskiej

Rodzaj pracy
Rozprawa doktorska
Data uzyskania stopnia
15.05.2002
Uzyskany stopien naukowy
doktor nauk technicznych
Promotor
Józef Korbicz prof. zw. dr hab. inz. (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci
Ewaryst Rafajlowicz prof. dr hab. inz . (Uniwersytet Jagiellonski)
Zdzislaw Kowalczuk dr hab. inz. (Politechnika Gdanska)
Jednostka prowadzaca przewód
Politechnika Wroclawska
Wydzial Elektroniki
Instytut Cybernetyki Technicznej
Miejsce pracy autora rozprawy
Uniwersytet Zielonogórski
Dziedzina naukowa
Nauki techniczne
Dyscyplina naukowa
Automatyka i robotyka
Specjalnosc naukowa
automatyka i robotyka
Sposób zgloszenia rozprawy, dostepnosc, liczba stron
Nie ogloszono
s.106, czytelnia Biblioteki Glównej PWr.;
zbc.uz.zgora.pl
Wydawca
Uniwersytet Zielonogórski
Slowa kluczowe