WIELOWARTOSCIOWE CAŁKI STOCHASTYCZNE WZGLEDEM SEMIMARTYNGAŁU I ICH ZASTOSOWANIA W TEORII INKLUZJI STOCHASTYCZNYCH

Joachim Syga