WŁASNOŚCI ZBIORU ROZWIAZAŃ INKLUZJI
STOCHASTYCZNYCH TYPU STRATONOWICZA

Anna Góralczyk