Reprezentacja wiedzy
w diagnostycznym systemie ekspertowym

Andrzej Pieczyński