Piotr Szymański

Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
 

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Wartość przedsiębiorstwa – istota, znaczenie i czynniki ją determinujące

                   1.1. Geneza koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa

                   1.2. Czynniki determinujące wartość przedsiębiorstwa

                   1.3. Metody pomiaru efektu kreacji wartości przedsiębiorstwa

                   1.4. Koncepcja zarządzania wartością w praktyce, perspektywy rozwoju

Rozdział 2. Podstawy teoretyczne zarządzania majątkiem obrotowym

                   2.1. Majątek obrotowy – wprowadzenie

                   2.2. Zarządzanie zapasami

                   2.3. Zarządzanie należnościami

                   2.4. Zarządzanie środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami

                   2.5. Oddziaływanie zarządzania majątkiem obrotowym na proces kreacji wartości

                           przedsiębiorstwa

Rozdział 3. Praktyka polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania majątkiem

                   obrotowym i jego wpływu na proces kreowania wartości przedsiębiorstwa

                   3.1. Charakterystyka próby oraz metodyka badań

                   3.2. Wyniki badań empirycznych

                   3.3. Wnioski końcowe

Rozdział 4. Propozycje modyfikacji narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu majątkiem

                   obrotowym na potrzeby koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa

                   4.1. Modyfikacja metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu majątkiem

                           obrotowym na potrzeby koncepcji zarządzania wartości

                   4.2. Nowe metody do wykorzystania w zarządzaniu majątkiem obrotowym

Zakończenie

Spis tabel, rysunków i wykresów

Bibliografia
Kontakt z autorem: Piotr Szymański,

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,

tel. (sekretariat AE): 071 36 80 415,

e-mail: piotr.szymanski@ae.wroc.pl